4857 İş Kanunu Çeşitli Geçici ve Son Hükümler

DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler Yazılı bildirim Madde 109 – Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları Madde 110 –

Süt Parası Nasıl Alınır

Süt Parası Nedir, bir diğer ifadeyle Emzirme Ödeneği nedir, emzirme ödeneği nasıl alınır, süt parasını alabilmek için gereken şartlar nelerdir, süt parası memura verilir mi, süt parası ne kadar, süt parası başvurusu nasıl ve nereye yapılır, 2017 yılı için Süt Parası ne kadar hepsini merak ediyorsunuz. Süt Parası için başvuru nasıl yapılır? sorusu cevabını kuşkusuz en

Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşa İş-Kur Desteği

İş – Kur düzenlediği mesleki eğitim kapsamındaki üniversite öğrencilerinin henüz okul hayatındayken iş hayatına girebilmelerine destek sağlayıcı paketlerine yeni bir paket daha ekledi. Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşlar için müjde niteliğinde bir haber niteliğini taşıyor.  Bilindiği üzere bazı işyerleri Engelli ve eski hükümlü istihdam etmeye yanaşmıyor.  Bu yüzden kendilerinden tahsil edilen idari para cezaları var.

Forex Nedir

Her hangi bir ülkenin kullanımdaki para birimi ile bir diğer ülkenin para birimi arasında oluşan değişim oranı baz alınarak yapılan dünya çapındaki döviz ticareti piyasası Forex olarak adlandırılır.