BEŞİNCİ BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği              İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (1) Madde 78 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)              İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması Madde 79 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)              İş sağlığı ve güvenliği kurulu Madde 80 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)              İş